Epilepsi Bilgi Rehberi

  1. EPİLEPSİ NEDİR?
  2. EPİLEPSİ TARİHÇESİ
  3. EPİLEPSİ HASTALIĞI NEDENLERİ
  4. EPİLEPSİ İÇİN GENETİK FAKTÖRLERİN ÖNEMİ
  5. EPİLEPSİ TANISI NASIL KONUR?
  6. EPİLEPSİ NÖBETİ
  7. EPİLEPSİ TEDAVİSİ
  8. EPİLEPSİ NÖBETİ SIRASINDA NE YAPILMALI?
  9. EPİLEPSİ HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

EPİLEPSİ İÇİN GENETİK FAKTÖRLERİN ÖNEMİ

Epilepsi hastalığında, genetik yatkınlığın önemli rolü olan bir grup bulunmaktadır; ancak her hasta için aynı durum geçerli değildir. Günümüzde hangi gen ve hangi yolla geçtiğini bildiğimiz birkaç hastalık varsa da kompleks genetik geçiş nedeniyle bir çoğu hakkında da bilgimiz yoktur.