Diğer Bölüm Doktorlarımız


Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl
Nöroloji Profesörü - Yeditepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Uğur Türe
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Berrin Aktekin
Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Burcu Örmeci

Görevi

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doğum Bilgileri

1976

E-posta Adresi

burcu.ugurel@yeditepe.edu.tr

Telefon Bilgileri

(0216) 578 40 00

Mesleki Üyelikleri

•Türk Tabibler Birliği, İstanbul Tabip Odası
•Türk Nöroloji Derneği
•Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, İstanbul Şubesi, Yönetim Kurulu Üyesi
•Türk Uyku Tıbbı derneği
•Parkinson Hastalığı Derneği

Mesleki Eğitimi

1993-2000: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
2000-2005: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Uzmanlık Eğitimi
2005-2008: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik Sinir Bilimler Elektrofizyoloji Tezli Yüksek Lisans

Mesleki Ödülleri

1. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi Başağrısı Bildiri Üçüncülük ödülü. 2003 Antalya
2. DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2008 Yüksek Lisans Mezunları Birincilik Ödülü

Bilimsel Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. S. Ozakbas, I. Cagıran, B. Ormeci, E Idiman, "Correlations between multiple sclerosis functional composite, expanded disability status scale and health-related quality of life during and after treatment of relapses in patients with multiple sclerosis", Journal of Neurological Sciences , "", 3-7 pp., Eylül-2004, DOI: 10.1016/j.jns.2003.09.015, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
2. S. Men, F. Idiman, A. Guclu, B. Ormeci, B. Pakoz., " Reversible cytotoxic edema associated with dural arterio venosus fistula: a case report. ", Europan Journal of Radiology Extra , "", 1-5 pp., Temmuz-2004, DOI: 10.1016/J.EJREX.2004.07.002, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
3. S. Ozakbas, B. Ormeci, B.B. Akdede, K Alptekin, E Idiman, "Utilization of the auditory consonant trigram test to screen for cognitive impairment in patients with multiple sclerosis: comparison with the paced auditory serial addition test.", Multipl Sclerosis , "10", 686-689 pp., Temmuz-2004, DOI: 10.1191/1352458504ms1111oa, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
4. S. Ozakbas, B. Ormeci, E Idiman, "Utilization of the multiple sclerosis functional composite in follow-up: relationship to disease phenotype, disability and treatment strategies.", Journal of Neurological Sciences , "", 65-69 pp., Mart-2005, DOI: 10.1016/j.jns.2005.01.008, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
5. V. Öztürk, E. Yaka, B. Uğurel, T. Poyraz, S. Men, K. Kutluk, "Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke: Experiences in Dokuz Eylul University Hospital, Medical Faculty, Department of Neurology", Journal of Neurological Sciences [Turkish] , "", 75-83 pp., Nisan-2008, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
6. V. Ozturk, S. Men, B. Ugurel, Yigit Goktay, E. Yaka, D. Kaya, K. Kutluk , "Management Of Carotid Artery Stenosis: Experiences in Dokuz Eylül University Hospital.", Journal of Neurological Sciences [Turkish] , "", 25-31 pp., Şubat-2008, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
7. B. Ugurel, O. Şahin, V. Ozturk, "An Encephalopathy Case Developed After Intramuscular Injectıon Of Thıocolchıcosıde", Journal of Neurological Science [Turkish] , "", 97-101 pp., Şubat-2009
8. B. Ugurel, F. Kocyigit, H. Oner, V. Ozturk. , "Central Serous Chorioretinopathy During Glucocorticoid Therapy For Cluster Headache. ", Journal of Neurological Science [Turkish] , "", 74-78 pp., Şubat-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
9. B. Ugurel, I. Oztura, U. Sener, O. Senocak, D. Hurel, G. Yener, C. , "Ertekin. Is Palmomental Reflex Actually A Part Of Feeding Behavior? ", Journal Of Neurological Sciences [Turkish] , "", 214-220 pp., Haziran-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-E
10. O. Senocak, D. M. Hurel, U. Sener, B. Ugurel, I. Oztura, C. Ertekin. , "Motor Conduction Time Along The Cauda Equina in Patients With Lumbar Spinal Stenosis.", Spine (Phila Pa 1976) , "", 1410-1414 pp., Haziran-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: scı
11. V. Ozturk, I. Oztura, B. Ugurel, O. Sahin. , "How Frequently is Obstructive Sleep Apnea Seen in Cluster Headache. ", Journal Of Neurological Sciences [Turkish] , "", 383-389 pp., Aralık-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-E
12. A. Evlice, B. Ugurel, S. Men, R. Cakmur, V. Öztürk, K. Kutluk. , "Fuziform Anevrizmalara Bağlı Tekrarlayan İskemik İnme. ", Journal Of Neurological Sciences [Turkish] , "", 30:(1) 34; 225-230, 2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
13. S. Sayın, R. Cakmur, G. G. Yener, E. Yaka, B. Ugurel, F. Uzunel. , "Low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation for dyskinesia and motor performance in Parkinson’s disease.", Journal of Clinical Neuroscience , Volume 21, Issue 8, August 2014, Pages 1373–1376. DOI: 10.1016/j.jocn.2013.11.025, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
14. Atasoy H, Güleç-Yilmaz S, Ergen A, Görmüş U, Küçükhüseyin Ö, Dalan B, Ol KK, Ögüt DB, Güleç H, Çetin B, Timirci-Kahraman Ö, Örmeci B, Uçunoğlu N, Gultekin GI, İsbir T. Paraoxonase1 192 (PON1 192) gene polymorphism and serum paraoxonase activity in panic disorder patients. In Vivo. 2015 Jan-Feb;29(1):51-4.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. S. Özakbaş, E. İdiman, B. Paköz, B. Örmeci, B. Dönmez., "Primer Progresif Multipl Sklerozda Demografik ve Klinik Özellikler. ", Türk Nöroloji Dergisi , "9", 74-77 pp., 2003
2. S. Özakbaş, E. İdiman, B. Dönmez, B. Örmeci. , "Multipl Sklerozda “Multipl Skleroz Functional Composite” in Kullanımı. ", Türk Nöroloji Dergisi , "10", 290-294 pp., 2004
3. B.Uğurel, Ö.Eranıl, B.Aktekin, M.Doğan. , "Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalığında Psikojenik Disfoni: Olgu Sunumu. ", Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi , "", 48-51 pp., 2012, DOI: 10.5606/phhb.dergisi.2012.10
4. Sevgi Bilgen, Sibel Temur, Burcu Uğurel, Özge Köner. Seizure After Cesarean Section with Epidural Anesthesia: Case report. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2014;12(2).
5. Ahmet Evlice, Burcu Uğurel, Barış Baklan, İbrahim Öztura. Obstruktif Uyku Apne Sendromunda Nöropati ve Disotonomi. Neuropathy and Dysautonomia in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Arch Neuropsychiatr 2015; 52: 24-8 • DOI: 10.5152/npa.2015.7288
TUBİTAK Ar-Ge Projesi
Burcu Örmeci, Gökhan Terzioğlu, Gökçen Akar, Eren Gözke, Gülderen Yanıkkaya. Yeditepe Üniversitesi Nöroloji ve Tıbbi Genetik A.D. ve Fatih Sulatan Mehmet EAH Nöroloji Kliniği ortak Projesi. Akan hücre ölçer (flow cytometry) için yeni bir in situ mitokondri nicel analiz yöntemi ile Alzheimer hastalarında lenfosit alt gruplarında mitokondri sayılarındaki değişikliğin belirlenmesi. TUBİTAK “Desteklenen Başlangıç AR-GE Projesi. Kabul edilmiştir.
Eğitmen Olarak Yer Aldığı Kurs ve Projeler
1- Türkiye Klinik elektrofizyoloji EEG-EMG Derneği İstanbul Şubesi EEG-EMG Temel Eğitim Kursu. 2012’den itibaren her yıl. Eğitmen.
2- Sağlık Bakanlığı Organ Naklinde Uyum İçin Teknik Yardım Projesi. Avrupa Birliği-Türkiye Cumhuriyeti Ortak Projesi. Eğitmen Nörolog.

Özel Biyografi

2000 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.'da uzmanlık eğitimine başladı. 2005 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayarak aynı birimde uzman doktor olarak çalışmaya devam etti. Bir taraftan da Dokuz Eylül Üniversitesinde Klinik Nörofizyoloji alanında Yüksek lisans eğitimine başladı. 2008 yılında yüksek lisans mezunları arasında birincilik ile mezun olarak eğitimini tamamladı. Dokuz Eylül Ünv. Nöroloji A.D.'da 2009 yılına kadar ağırlıklı olarak elektrofizyoloji laboratuvarlarında demans ve hareket bozuklukları alanlarında çalıştı. 2009 yılında görevinden istifa ederek İzmir Şifa Hastanesinde 7 ay süre ile uzman doctor olarak çalıştı. 2010 yılında İstanbul Yeditepe Üniversitesi Nöroloji A.D.'da Öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 2011 yılında Yardımcı Doçent Doktor, 2015 yılında Doçent Doktor ünvanını aldı. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalında Doç.Dr. olarak görevine devam etmektedir. Özellikle elektrofizyoloji laboratuvarlarında nadir uygulanan üro-nörolojik elektrofizyolojik değerlendirme (pudendal EMG) alanında çalışmaktadır.